Wcześniak.pl
Jeśli szukasz informacji na temat przedwczesnego porodu oraz dzieci urodzonych przedwcześnie zwanych wcześniakami, to dobrze trafiłeś. Strona Wcześniak.pl ma charakter informacyjny. Zebrana tutaj została dostępna współcześnie wiedza na temat wcześniaków, ich zdrowia oraz opieki nad nimi.

Poród przedwczesny
Porody przedwczesne stanowią duży problem społeczny i medyczny, będąc zagrożeniem dla życia i zdrowia zarówno dzieci, jak i matek. Mimo, że dziecko ma ukształtowane i działające narządy już w połowie ciąży, nie jest gotowe, aby opuścić wewnątrzmaciczny świat. Przedwcześnie urodzone ma duże kłopoty adaptacyjne, wymaga troskliwszej opieki i więcej czasu spędza w szpitalu.

O wcześniakach
Przeciętny okres trwania ciąży wynosi 39 tygodni, licząc od daty ostatniej miesiączki. Nie są to wyliczenia precyzyjne, gdyż prawdziwego wieku płodowego nie da się na ogół ustalić z dokładnością co do dnia. Zdarza się, że ciąża, z różnych powodów zostaje ukończona przed planowanym terminem. Wiąże się to z ryzykiem urodzenia wcześniaka. Noworodki te nie są dojrzałe do życia pozamacicznego i to zarówno pod względem morfologicznym, jak i czynnościowym. Niedojrzałość jest tym większa, im krócej trwała ciąża.

Najczęstsze problemy wcześniaków
Przedwczesne przyjście na świat to nie tylko trudności z oddychaniem, karmieniem i utrzymaniem prawidłowej temperatury ciała. Stwarza ono wiele kłopotów terapeutycznych, utrudniających zaadaptowanie się niedojrzałego noworodka do życia pozamacicznego. Wśród powikłań przedwczesnych narodzin jednym z pierwszych jest kardiologiczny problem przetrwałego przewodu tętniczego, późniejszym – dysplazja oskrzelowo-płucna.